02 Grudzień 2013
Wnioski z ewaluacji projektu "Aktywni, w każdym wieku"

Społeczeństwo polskie starzeje się, spada liczba ludności w wieku produkcyjnym, natomiast rośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Ponadto wzrasta długość życia przeciętnego człowieka. Dlatego tak istotną sprawą jest zachowanie w dobrym stanie zdrowia i ciągłej aktywności osób starszych. Autorki projektu uważają, że zrealizowały postawione sobie cele, projekt był przemyślany i zgodny z potrzebami grupy, do której był kierowany.

Wybrany sposób działań, jakim był cykl spotkań okazał się trafny i przyniósł zadowalające rezultaty. Zdajemy sobie sprawę, że kilka spotkań to nie jest pełna aktywizacja, ale mamy nadzieję, że będzie dobrym początkiem do zmian. Ziarenkiem, które zakiełkuje na dobrze przygotowanym podłożu. Uważamy, że dalsze kontynuowanie naszych działań sprawi, że seniorzy coraz chętniej będą wychodzić z domów i brać udział podobnych projektach.


12 Listopad 2013
Zajęcia projektu "Aktywni, w każdym wieku" – nowe technologie

Drugie spotkanie z seniorami odbyło się 12.11.2013 roku o godzinie 10-tej tego dnia została przedstawiona prezentacja multimedialna dotycząca „nowych technologii”.

Pomysł podsunęli nam uczestnicy projektu, podczas jednej z rozmów. Seniorzy z uwagą wysłuchali przygotowanej prezentacji, zadawali pytania i widać było, że temat bardzo ich interesuje.

W kolejnej części naszego spotkania przyszedł czas na prace manualne. Przygotowywaliśmy kartki świąteczne, które Fundacja „Niesiemy Pomoc”, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, roześle do instytucji współpracujących z nią. Podczas wspólnej pracy słuchaliśmy, a także śpiewaliśmy kolędy, zajadaliśmy się domowymi ciasteczkami. Podczas pracy panowała domowa atmosfera i czuć było że święta tuż, tuż...

Seniorzy byli bardzo dumni ze swoich prac, bardzo cieszyli się, że mogą zrobić coś od podstaw, własnoręcznie i w taki sposób wyrazić swoją wdzięczność dla fundacji, która pomaga im na co dzień. Wspólne chwile zostały również uwiecznione na zdjęciach.

Wspólne prace manualne:

Seniorzy bardzo chętnie uczestniczyli w pracach plastycznych, podobała im się idea ze własnoręcznie wykonane kartki Fundacja roześle z życzeniami do innych współpracujących z nią placówek. Podczas pracy było bardzo wesoło, seniorzy śpiewali kolędy, zajadali się domowymi ciasteczkami i chętnie opowiadali o zwyczajach i tradycjach, które są kultywowane w ich domach.


07 Wrzesień 2013
Zajęcia projektu "Aktywni, w każdym wieku"

W dniu 07.09.2013 roku (sobota) o godzinie 9.00 odbyło się pierwsze spotkanie z seniorami, podopiecznymi Fundacji „Niesiemy Pomoc” w siedzibie Fundacji. Na ten dzień zaplanowane były gry i zabawy integracyjne, prezentacja multimedialna wraz z wykładem na temat „Zdrowego stylu życia i zalet aktywności”. Na drugą część wspólnego dnia przewidziana była wycieczka do Zoo w Gdańsku Oliwie i zwiedzanie terenu Zoo „Retro Kolejką” z przewodnikiem.

Podczas gier i zabaw miałyśmy okazję lepiej poznać seniorów, a także aktywnie uczestnicząc w zajęciach pozwoliłyśmy, uczestnikom projektu poznać nas lepiej. Kiedy pierwsze lody zostały przełamane było już tylko lepiej.

Seniorzy bardzo chętnie wyrażali swoje opinie, brali udział w dyskusjach, wymieniali się uwagami i spostrzeżeniami. Byli bardzo entuzjastycznie nastawieni do naszych pomysłów i sugestii. Czas umilał nam wspólny podwieczorek.

Z pewnością tematów do rozmów nie zabrakłoby nam na kolejne godziny, jednak że zbliżała się czas wyjazdu do Zoo. Pogoda tego dnia nas rozpieszczała, teren Zoo zwiedzaliśmy kolejką retro z przewodnikiem, który opowiadał nam o wszystkich mieszkańcach tego ogrodu. Na koniec dnia nie zabrakło wspólnego zdjęcia, które na zawsze uwieczniło nasza wyprawę.


10 Maj 2013
"Aktywni, w każdym wieku" praca metodą grupową

Zasadniczą sprawą metody grupowej jest przyswojenie przez członków grupy, iż są oni sami indywidualnie i grupowo mogą sobie wzajemnie pomóc. Zasadą jest dążenie do wzmocnienia zdolności uczestników grupy do funkcjonowania samodzielnego i autonomicznego jako jednostki i jako grupa. Dzięki temu uczestnicy wykorzystują doświadczenia grupowe do funkcjonowania w różnych sytuacjach w życiu realnym. Praca grupowa stwarza kontekst, w którym jednostki pomagają sobie nawzajem, jest to metoda pomagania grupom, także jednostkom; może dawać jednostkom i grupom możność wpływu i zmiany w zakresie osobowych, grupowych, organizacyjnych i społecznych problemów. Grupa ma charakter integracyjno - aktywizujący. Jej celem była organizacja zajęć aktywizacyjnych dla grupy seniorów z gdyńskiej „Fundacji Niesiemy Pomoc”. Grupa powstała po przeprowadzeniu ankiety wśród podopiecznych w/w Fundacji.


01 Maj 2013
Rozpoczyna się projekt dyplomowy "Aktywni, w każdym wieku"

Startuje projekt "AKTYWNI, W KAŻDYM WIEKU", którego głównym celem będzie walka z oporem do aktywności, a także próba ukazania pozytywnych aspektów starości oraz przedstawienie szerokiej oferty aktywizacji skierowanej dla osób starszych.

Cel główny: Zwiększenie aktywizacji psycho – społecznej podopiecznych „Fundacji Niesiemy Pomoc” z Gdyni poprzez zorganizowanie cyklu spotkań aktywizujących w terminie od września do listopada 2013 roku, w siedzibie Fundacji.

Cele szczegółowe:


12 Grudnia 2012
Rozliczamy i zamykamy projekt, oceniamy rezultaty wśród personelu oraz klientów Fundacji
16 Listopada 2012
Podsumowanie Projektu

Realizację projektu podsumowano podczas Seminarium, na którym wręczono dyplomy oraz zaświadczenia o ukończeniu szkoleń. Najpilniejsze opiekunki, opiekunowie zdobyli nagrody uznania za wkład i naukę oraz zaangażowanie. Zgromadziliśmy ponad 200 osób. Dodatkowo podsumowano efekty projektu oraz zapoznano uczestników seminarium z realizowanym równolegle projektem innowacyjnym w obszarze kontraktowania usług społecznych. Poniżej kilka zdjęć z seminarium.


14 Listopada 2012
Czego jeszcze uczyliśmy się podczas szkoleń dla personelu opiekuńczego?

Symptomy - istnieje 10 głównych znaków ostrzegawczych choroby Alzheimera:


20 Października 2012
Doradztwo zawodowe dla pracowników

Powoli podsumowujemy zakres doradztwa dla pracowników. Omawiane są testy oraz problemy w świadczeniu pracy opiekuńczej.


9 Października 2012
Najczęstsze problemy medyczne wśród osób starszych – zarys treści szkoleniowych projektu Animator

U 80% ludzi po 65 r.ż. pojawia się jedna lub więcej chorób somatycznych. Najczęściej są to nadciśnienie, zwyrodnienia kości i stawów, osteoporoza, zaćma, jaskra, nowotwory. Z psychiatrycznych jednostek chorobowych wśród najczęściej spotykanych w tym wieku wymienia się zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia psychiczne spowodowane inną chorobą oraz otępienie. Za wiele zmian zachodzących w psychice starzejącego się człowieka odpowiedzialne jest jego otoczenie. Spychanie seniora na margines życia, monotonia i szarzyzna życia może być przyczyną niezadowolenia, frustracji i zamykania się w sobie. Traktowanie ludzi starych jak dzieci (używanie zdrobnień, lekceważenie) może również wyrządzić wiele szkody. W sytuacjach, kiedy brak jest poważnych wskazań do leczenia szpitalnego leczenie powinno być prowadzone w domu. Starszy człowiek funkcjonuje lepiej w znanym sobie otoczeniu. span style="mso-bidi-font-weight: bold">Drastyczna zmiana tego otoczenia, jaką jest przeniesienie do szpitala, może spowodować znaczne pogorszenie codziennego funkcjonowania! Niezwykle istotne jest troska rodziny i otoczenia o sytuację socjalną człowieka starszego.

Szkoląc się nie zapominamy, iż pracujemy na rzecz drugiego człowieka wymagającego czasem specjalnych względów i cierpliwości od opiekuna, opiekunki.


26 Września 2012
Kolejne podsumowanie postępów projektu

We wrześniu przeprowadzono pomiar przyrostu wiedzy i umiejętności uczestników objętych planem szkoleń, dokonano analizy wyników i opracowano siódmy raport ewaluacyjny. Wykorzystywane narzędzia i raporty prezentują wyniki w podziale na płeć.


18 Września 2012
Zajęcia psychologiczne

Na przestrzeni lipiec - wrzesień 2012 odbyło się 99,5 godzin spotkań, poradnictwa psychologicznego dla grup 9,10 oraz dodatkowe spotkania dla osób ze wszystkich wcześniejszych grup. Podczas spotkań uczestnicy otrzymali drobny poczęstunek i wyżywienie. W projekcie prowadzono stały monitoring uczestnictwa pod kątem równości płci. Prowadzono zajęcia w grupach 9 i 10.


7 Września 2012
Uczymy się nadal, jak zarządzać warsztatem pracy opiekuna, opiekunki

W okresie lipiec - wrzesień odbyło się szkolenie Moduł 2 Pogłębiony kurs udzielania pierwszej pomocy, odbyły się 4 spotkania weekendowe po 16 godzin dla grupy IX,X. Moduł VI Obsługa komputera i podstawowych urządzeń IT, odbyło się 1 spotkanie weekendowe 16 godzin dla grupy X w terminie 30.06-01.07. Treści (programy) przygotowane i prezentowane podczas zajęć przełamywały stereotypowe postrzeganie ról społecznych, mobilizując mężczyzn do większej odpowiedzialności za obowiązki domowe, sprawniejszej komunikacji, zaś kobiety do większej decyzyjności.


15 Sierpnia 2012
Wakacyjny poradnik budowania dobrego wrażenia w kontakcie opiekuna i klienta

ZACHOWANIA NIEWERBALNE SŁUŻĄCE BUDOWANIU POZYTYWNEGO WRAŻENIA, POROZUMINIA I AKCEPTACJI


4 Sierpnia 2012
Kondycja psychiczna opiekuna / opiekunki osoby starszej

Trud niesienia pomocy i wsparcia osobom starszym wymaga od personelu opiekuńczego osobistego zdrowia psychicznego i fizycznego, profilaktyki wypalenia Zawodowego. Tematy takie również poruszamy podczas szkoleń w ramach projektu Animator.

Najczęstszym problemem dotykającym personel jest stres, przeciążenie oraz depresja.Przyjrzyjmy się bliżej objawom depresji.

Wśród czynników sprzyjających rozwojowi depresji wymienia się:

Podstawowe objawy:


Maj – czerwiec – lipiec 2012
Realizacja wywiadów grupowych

Spotkania były realizowane w postaci zogniskowanych wywiadów grupowych (grupy fokusowe). Jest to metoda dyskusji grupowej, oparta na dynamicznych interakcjach jego uczestników. Pozwala na obserwowanie i wykorzystanie zjawiska dynamiki grupy. Uczestnicy spotkania wzajemnie się stymulują i inspirują do dyskusji, co nadaje wartości uzyskanym w ten sposób informacjom. Uczestnicy otrzymali też do uzupełnienia ankietę badawczą. Wywiady przeprowadzono na próbie 40 pracowników instytucji świadczących usługi społeczne na terenie Sopotu (Empowerment). Spotkania odbywały się w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminach: 18-05-2012 r., 22-05-2012 r., 04-06-2012 r., 06-06-2012 r., 04-07-2012 r.

Na spotkania zaproszono 60(48K 12M) osób. W spotkaniach uczestniczyło 40(33K 7M) osób. Środowisko usług społecznych głównie reprezentowane było przez kobiety. Projektodawcy udało się zaprosić 7 mężczyzn. Stąd w celu spełnienia standardu minimum postarano się zaprosić większą ilość mężczyzn. Uczestnikami spotkań byli : Pracownicy Lokalnych NGO świadczących usługi społeczne na terenie Sopotu, Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, Przedstawiciele Urzędu Miasta Sopot.

Spotkanie 1 zrealizowano dnia 18-05-2012 r., wzięło w nim udział 10 osób (10 kobiet ) – 5 opiekunek środowiskowych, 4 koordynatorów usług, psycholog - przedział wiekowy 23 – 55 lat.

Spotkanie 2 zrealizowano dnia 22-05-2012 r, wzięło w nim udział 10 osób (3 mężczyzn, 7 kobiet), Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie – (Pracownicy Socjalni, Asystenci Osoby bezdomnej, Pracownicy administracyjni), Opiekunka Społeczna - przedział wiekowy 25 – 45 lat.

Spotkanie 3 zrealizowano dnia 04-06-2012 r, wzięły w nim udział 3 osoby (3 Kobiety ) Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie ds. rehabilitacji społecznej, Kierownik dziennego domu opieki, Kierownik zadania - przedział wiekowy 30 – 49 lat.

Spotkanie 4 zrealizowano dnia 06-06-2012 r., wzięło w nim udział 10 osób (1 mężczyzn, 9 kobiet ) Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, Pracownicy NGO

Spotkanie 5 zrealizowano dnia 04-07-2012 r, wzięło w nim udział 7 osób (3 mężczyzn, 4 kobiety) Pracownik urzędu miasta ds. NGO, przedstawiciele NGO, Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie , Opiekunki Społeczne - przedział wiekowy 30 – 50 lat.


30 Lipca 2012
Warsztat opiekuna osoby starszej a psychologia

Podczas szkoleń personel Fundacji ma możliwość nie tylko podniesienia kwalifikacji, ale także odświeżenia już posiadanej wiedzy i umiejętności. Dodatkowo wiedza uzupełniana jest podczas szkoleń i spotkań z doradcami, psychologiem. Fundacja kładzie szczególny nacisk na dobrą kondycję psychofizyczną swojego personelu. Na pierwszy plan wysuwa się praca nad cierpliwością oraz wysoką kulturą osobistą. Chory podopieczny może być nieuprzejmy, drażliwy, podirytowany oraz przelewać swój żal i frustrację na każdą napotkaną osobę, w tym swojego opiekuna. Dyskomfort, jakiego doznaje człowiek unieruchomiony i uzależniony od pomocy innych  jest trudny do zrozumienia dla osoby zdrowej. Ważnym jest, aby opiekun umiał przełamać barierę dzielącą go od podopiecznego i zdobył jego zaufanie. Potrzebna jest do tego duża doza wyrozumiałości, empatii oraz odporności psychicznej.


16 Lipca 2012
Podsumowano dotychczasowy proces doradztwa

Doradcy zawodowi zakończyli przeprowadzanie doradztwa w ramach zadania 2. Podsumowano proces szkoleń dla grupy 5, wytypowano osoby do zatrudnienia.


30 Czerwca 2012
Objawy demencji starczej – ciąg dalszy treści ze szkoleń personelu
14 Czerwca 2012
Czego jeszcze uczymy się podczas szkoleń?

Zadaniem personelu opiekuńczego jest również obserwowanie zmian w danym środowisku występujących na przestrzeni miesięcy czy lat. Wyczulony oraz wyszkolony opiekun, opiekunka jest w stanie rozpoznać najczęściej występujące objawy demencji (choroby Alzheimera) u swojego podopiecznego i w razie potrzeby zgłosić objawy lekarzowi oraz innemu personelowi wspierającemu.

Jeśli jesteś klientem, opiekunem, osobą bliską przeczytaj poniższą listę odhaczając zauważalne, u Ciebie lub Twojego bliskiego, objawy. Jeśli okaże się, że zaznaczyłeś więcej niż jeden objaw, zgłoś się do lekarza w celu przeprowadzenia dokładnych badań z udziałem osoby, której to dotyczy.


Kwiecień - maj 2012
Przygotowania do diagnozy

Przedyskutowano w zespole partnerskim i opracowano raport metodologiczny zmierzający do zbadania problemu: W gminie, będącej jednocześnie miastem na prawach powiatu – w Sopocie brak jest trwałego i zorganizowanego modelu wieloletniego programu współpracy przewidującego kontraktowanie usług społecznych, będącego istotnym elementem systemu realizacji zadań publicznych. W związku z powyższym, podejmowanie właściwych działań wymaga zebrania aktualnych informacji oraz przeprowadzenia rzetelnych diagnoz, czemu służyć ma zakres metodologii badań opisanej w raporcie.

Desk research - Przygotowano ewidencję zasobów informacyjnych i badawczych, dokumentów, wyników dostępnych badań, ekspertyz, ewaluacji w zakresie realizacji zadań publicznych na zasadzie kontraktacji jakimi dysponują poszczególne instytucje i organizacje zajmujące się przedmiotową problematyką – badania źródeł zastanych w gminie Sopot oraz tło - badania krajowe i dobre praktyki zagraniczne. Odpowiedź na pytanie - Jakie są aktualnie panujące warunki dla wieloletniego kontraktowania usług społecznych?

W celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych wyników, z uwagi na to, iż zjawiska zachodzące w obszarze badawczym są złożone, zostanie zastosowana triangulacja metodologiczna, polegająca na wykorzystaniu w toku badań różnych metod, technik oraz źródeł pozyskiwania informacji. Metody badawcze to:


30 Maja 2012
Doradztwo zawodowe dla przyszłych pracowników

W maju doradczyni przeprowadziła 36 godzin doradztwa Zawodowego.


29 Maja 2012
Nowoczesne technologie a starzenie się społeczeństwa – uczymy się obsługi komputera, aby pomóc klientom w komunikacji.

Moduł VI Obsługa komputera i podstawowych urządzeń IT, odbyły się 3 spotkania weekendowe 16 godzin dla grup VIII, IX i dla grupy X.


21 Maja 2012
Kolejne grupy uczą się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Moduł 2 Pogłębiony kurs udzielania pierwszej pomocy - odbyło się 1 spotkania weekendowe po 16 godzin dla grupy VIII.


15 Maja 2012
Profilaktyka wypalenia Zawodowego – ważna sprawa w pracy opiekuna, opiekunki

Moduł 5 Wysoka jakość obsługi i profilaktyka wypalenia zawodowego, odbyły się dwa spotkania weekendowe po 16 godzin dla grupy IX i X.


07 Maja 2012
Uczymy się, jak zarządzać warsztatem pracy opiekuna, opiekunki

Moduł IV Organizacja pracy i zarządzanie warsztatem pracy, odbyły się 2 spotkania weekendowe po 16 godzin dla grupy IX i X.


30 Kwietnia 2012
Szkolenia przyszłych pracowników mają się ku końcowi

Przeprowadzono szkolenia dla zrekrutowanej 5 grupy do szkoleń dla osób bezrobotnych. Moduł I Warsztat pracy opiekuna/ opiekunki 8 godzin, Moduł II Gospodarowanie obowiązkami i budżetem domowym klienta, Moduł III Podstawowe choroby i problemy 8 godzin, Moduł IV Obsługa klienta trudnego 8 godzin.

Doradczyni przeprowadziła w kwietniu 2 godziny doradztwa Zawodowego dla osób chcących uzyskać zatrudnienie w Fundacji.


24 Kwietnia 2012
Dalsze postępy w szkoleniach personelu

Moduł 3 Obsługa klienta zaburzonego psychicznie  i uzależnionego, odbyły się 2 spotkania weekendowe 16 godzin dla grup IX, X.


18 Kwietnia 2012
Zmiany w psychice osób starszych pojawiające się z wiekiem

Podczas szkoleń personel Fundacji poznaje wiele zjawisk związanych z procesem starzenia się, aby móc lepiej zrozumień klienta, któremu się pomaga. Naturalnymi cechami psychiki, które w mniejszym lub większym stopniu mogą pojawiać się w starszym wieku są:


01 Kwietnia 2012
Opiekunowie i opiekunki szkolą się intensywnie

Prowadzono szkolenia ogólne podnoszące kwalifikacje personelu opiekuńczego dla zrekrutowanych grup opiekunek i opiekunów. Moduł 1 Wiedza i umiejętności opiekuna - odbyło się 1 spotkanie weekendowe po 16 godzin dla grupy IX w terminie 31.03-1.04.2012 oraz dla grupy X.


29 Marca 2012
Podsumowanie procesu szkoleń dla opiekunów w okresie I - III 2012

Prowadzono szkolenia ogólne podnoszące kwalifikacje personelu opiekuńczego dla zrekrutowanych grup opiekunek i opiekunów. Moduł 1 Wiedza i umiejętności opiekuna - odbyło się 1 spotkanie weekendowe po 16 godzin dla grupy VIII i w terminie zaplanowano 31.03-1.04.2012 dla grupy IX   Moduł 3 Obsługa klienta zaburzonego psychicznie i uzależnionego -  odbyło się 1 spotkanie weekendowe16 godzin dla grupy VIII. Moduł 5 Wysoka jakość obsługi i profilaktyka wypalenia Zawodowego -  odbyły się dwa spotkania weekendowe po 16 godzin dla grupy VII i VIII. Moduł 2 Pogłębiony kurs udzielania pierwszej pomocy - odbyły się 3 spotkania weekendowe po 16 godzin, 2 szkolenia dla grupy VII i szkolenie dla grupy VIII. Moduł VI Obsługa komputera i podstawowych urządzeń IT, odbyło się 1spotkanie weekendowe 16 godzin dla grupy VII. Treści (programy) przygotowane i prezentowane podczas zajęć przełamywały stereotypowe postrzeganie ról społecznych, mobilizując mężczyzn do większej odpowiedzialności za obowiązki domowe, sprawniejszej komunikacji, zaś kobiety do większej decyzyjności. Na potrzeby odbywanych szkoleń poniesiono koszt wyżywienia uczestników oraz drobnego poczęstunku (usługi cateringowe). Poniesiono koszt powielenia materiałów edukacyjnych. Poniesiono koszt wynajmu sali na zajęcia kurs pierwszej pomocy i kurs komputerowy.


28 Marca 2012
Podsumowanie procesu szkoleń dla osób bezrobotnych w okresie I - III 2012

Przeprowadzono szkolenia dla zrekrutowanej 4 grupy do szkoleń dla osób bezrobotnych. Moduł I Warsztat pracy opiekuna/ opiekunki 8 godzin, Moduł II Gospodarowanie obowiązkami i budżetem domowym klienta 8 godzin, Moduł III Podstawowe choroby i problemy 8 godzin, Moduł IV Obsługa klienta trudnego 8 godzin.


16 Luty 2012
Postępy zajęć psychologicznych w okresie I - III 2012

Od stycznia br. odbyło się 50 godzin spotkań, poradnictwa psychologicznego dla grup 7 - 10. Podczas spotkań uczestnicy otrzymali drobny poczęstunek i wyżywienie. Odbyły się zajęcia grupowe pogłębione warsztaty psychologiczne (coachingowe) dla grup 7 – 9 w ilości 48 godzin lekcyjnych dla 48 osób, w tym 48 Kobiet.


02 Luty 2012
Indywidualny Plan Działania - kształtowanie własnej ścieżki kariery

Dlaczego planujemy? Potrzeba przygotowania planu działania pojawia sie szczególnie w sytuacjach, kiedy:

Plan zatem sporządzamy wtedy, gdy chcemy lub musimy działać skutecznie. Każdej osobie zainteresowanej własnym rozwojem proponujemy drobne ćwiczenia:

Cechy dobrego planu:

Celowy

jego wykonanie powinno prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu w ściśle określonym terminieWykonalny

musi być dostosowany do możliwości wykonawcy, środków i warunkówZgodny wewnętrznie

nie powinien zawierać takich elementów, które uniemożliwią późniejszą jego realizacjęProsty w budowie

o przejrzystej strukturze, łatwy do zrozumienia, nie za szczegółowyPlastyczny, giętki

dający się łatwo zmienić w pewnych fragmentach, podatny na konieczne przeróbki, bez zagrożenia dla istoty całego planuDługodystansowy

opracowany w całości, podający terminy poszczególnych etapów i końca realizacji


24 Stycznia 2012
Doradztwo zawodowe - zachęcamy do ćwiczeń rozwojowych

Prowadzono dyżury doradcy - poradnictwo zawodowe. Przeprowadzono 23 godziny poradnictwa.

Ćwiczenie - Opis ważnego doświadczenia, w którym poradziłem sobie z trudnościami:


12 Stycznia 2012
Toczą się zajęcia projektu

Kolejne grupy szkoleniowe personelu opiekuńczego biorą udział w zajęciach projektu. Zakres szkoleń i dyżurów jest dopasowany do potrzeb. Każdorazowo podczas zajęć trenerzy uelastyczniają czas trwania poszczególnych tematów oraz zakres poruszanych zagadnień. Tematy wymagające utrwalenia powtarzane są z zajęć na zajęcia, szczególnie jeśli chodzi o Szkolenia z pierwszej pomocy przed-medycznej czy zajęcia z obsługi komputera.