nie działa


„Pomorskie z Ukrainą” RPPM.14.01.00-22-0001/22-00.
Umowa o powierzenie grantu nr Nr 65/W-ROPS-14.1/2022
Okres realizacji Projektu 01.01.2023-31.08.2023


Celem projektu jest wsparcie obywateli Ukrainy z doświadczeniem migracyjnych w związku z działaniami wojennymi odbywającymi się na terytorium ich kraju.


Projekt ma na celu:Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny