Fundacja Niesiemy Pomoc jako jeden z trzynastu partnerów Powiatu Wejherowskiego realizuje projekt, którego głównym celem jest zwiększenie trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez wdrożenie kompleksowego programu ich rozwoju na terenie powiatu wejherowskiego. Programem zostanie objętych 68 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z niepełnosprawnościami.

W związku z realizacją projektu pt:; „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II”; współfinansowanego ze środków Europejskiego; Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Fundacja Niesiemy Pomoc zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej prowadzenia spotkań animacyjnych, integracyjnych w obszarze usług opiekuńczych dla seniorów, opiekunów, środowiska lokalnego.>

Okres realizacji : 02.09.2016 r. - 30.09.2018 r.

Dofinansowanie projektu z UE 958 537,91 zł‚
Pobierz plakat (format A3)Zapytanie ofertowe Animator ZIT Rumia