nie działa


Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez wdrożenie kompleksowego programu ich rozwoju. Projekt skierowany do 324os w tym: objęcie usługami opiekuńczymi 84 os (72K,12M), os niesamodzielne zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ. Do świadczenia opieki przeszkolonych zostanie 120 os (96K,24M), które będą trwałymi miejscami świadczenia usług opiekuńczych. Dodatkowo dla 120osób ze społeczności lokalnej, rodzin – zajęcia animacji środowiskowej, warsztaty.


Wysoka jakość usług opiekuńczych w gminnych środowiskach lokalnych, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej.

Kwota dofinansowania : 2 014 783,23zł


Oświadczenie w sprawie projektu "Zaangażowanie-Zrozumienie-Czas"

Tekst alternatywny

Harmonogram Szkoleń

Tekst alternatywny Tekst alternatywny