Fundacja Niesiemy Pomoc jako jeden z trzynastu partnerów Powiatu Wejherowskiego realizuje projekt, którego głównym celem jest zwiększenie trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez wdrożenie kompleksowego programu ich rozwoju na terenie powiatu wejkerowskiego. Programem zostanie objętych 68 osób zagrożnych ubóstwem lub wykluczebuen soiecznym oraz osób z niepełnosprawościami. 

 

Dofinansowanie projektu  z UE   958 537,91 zł