AktualnościPartnerzy                                                                                      Strona główna fundacjiZamów newsletterKontakt
 
1 2 3 4 5

Analiza Efektów Testowanego Produktu

Badanie grupowe oraz wywiady indywidualne IDI z 20 uczestnikami. Cel i kryteria ewaluacji - sprawdzenie trafności narzędzi badających efektywność społ. i ekonom zmiany na kontraktowanie z pkt. widzenia oczekiwań użytkowników i odbiorców. Ocena skuteczności - W jakim zakresie i które elementy wypracowanego w projekcie produktu finalnego rekomenduje się do wdrożenia? Ewaluacja pozwoli w sposób miarodajny i obiektywny sprawdzić efektywność działań oraz stopień atrakcyjności narzędzi i metod. Ewaluację przeprowadzi partner także pod kątem zbadania atrakcyjności zastosowanych w produkcie metod i narzędzi; analizy SWOT produktu. Po zyskaniu wyników ewaluacji nastąpi modyfikacja wypracowanego produktu o uwagi z etapu ewaluacji.

 


Człowiek - Najlepsza Inwestycja