AktualnościPartnerzy                                                                                      Strona główna fundacjiZamów newsletterKontakt
 
1 2 3 4 5

Diagnoza

W pierwszej fazie projektu zostanie przeprowadzona pogłębiona analiza i opis stanu obecnego dokumentów, wyników dostępnych badań, ekspertyz, ewaluacji w zakresie realizacji zadań publicznych na zasadzie kontraktacji. Zostaną zbadane przyczyny dotychczasowego braku kontraktowania na zasadzie programów wieloletnich w Gminie Sopot, braki narzędziowe i proceduralne w organizacjach pozarządowych pracujących na terenie Gminy Sopot. Analizy zostaną uzupełnione badaniami jakościowymi zrealizowanymi przez Fundacją Niesiemy Pomoc na poziomie Gminy Sopot dotyczącymi potwierdzenia bądź modyfikacji założeń wstępnych projektu w zakresie narzędzi i programów: 5 wywiadów w grupie 8 os na próbie 40 pracowników 36K,4M instytucji świadczących usługi społeczne w Sopocie oraz panel ekspertów 6 os. 3K,3M pogłębiający wiedzę o problemie realizowany przez Partnera projektu – Gminę Sopot. Opracowane publikacje z badań będą upowszechniane na www edukacyjnym.

 

Dostępne raporty:

Raport Końcowy Wywiady Grupowe

Raport z Panelu Ekspertów Przeprowadzonych w Ramach Zadania 1 Projektu

 


Człowiek - Najlepsza Inwestycja