AktualnościPartnerzy                                                                                      Strona główna fundacjiZamów newsletterKontakt
 
1 2 3 4 5

Opis Projektu

Projekt PI- Kontrakt na jakość- Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

Projekt partnerski łączący atuty przedstawicieli sektora samorządowego, pozarządowego oraz gospodarczego:

- Fundacja Niesiemy Pomoc z Gdyni (Lider Partnerstwa)

- Gmina Sopot (Partner projektu)

- Spectrum Research (Partner projektu)

Czas trwania projektu: 02.04.2012 – 31.03.2015

Budżet projektu: 990 240 zł

Cel główny projektu:

Polepszenie współpracy Gminy Sopot i lokalnych NGO, w obszarze świadczenia usług społecznych poprzez utworzenie, testowanie i przyjęcie do wdrożenia na terenie Gminy Sopot do marca 2015 roku MODELU 4 INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ NA RZECZ WIELOLETNIEGO KONTRAKTOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH wzmacniających potencjał ww podmiotów do realizacji usługi w formie kontraktowania.

Cele szczegółowe:

1.       Wzrost przygotowania lokalnych NGO i JST do zmiany formy realizacji usług społecznych na formę kontraktowania w Gminie Sopot do marca 2015r.  poprzez opracowanie zestawu narzędzi badających efektywność społeczną i ekonomiczną przejścia na kontraktowanie

 

2.       Wzrost liczby narzędzi badających jakość realizacji usług społecznych w formie kontraktowania w Gminie Sopot do marca 2015r. o jeden zestaw

 

3.       Wzrost umiejętności przygotowania modelowego programu edukacyjnego i szkoleniowego w zakresie realizacji i badania jakości usług społecznych w formie kontraktowania wśród 70 os z NGO/JST w Gminie Sopot do marca 2015r.

 

4.       Polepszenie systemu organizacji usług społecznych w Gminie Sopot poprzez utworzenie jednego modelowego rozwiązania w zakresie przygotowania wieloletniego programu współpracy przewidującego kontraktację usług

 

5.       Zwiększenie dostępu do wypracowanego modelu na terenie Gminy Sopot do marca 2015r. poprzez witrynę edukacyjną, szkolenia.

Grupy docelowe

UŻYTKOWNICY – w wymiarze docelowym: kadra kierownicza i organizacyjna 68 os (50K,18M) z instytucji JST, NGO, podmiotów lokalnych zaangażowanych w zarządzanie/organizację usług społecznych w Gminie Sopot w zakresie innowacyjnych rozwiązań. W wymiarze testowania modelu narzędzi badających efektywność społ. i ekonom. zmiany na kontraktowanie: 36 pracowników (24K,12M) z NGO, JST. W wymiarze upowszechniania:  przedstawiciele NGO, JST z 12 gmin z woj. pomorskiego i 3 woj. ościennych, którzy w tel./mail badaniu ankietowym wyrazili zainteresowanie produktem - 72 os: 50K,22M  oraz 200 przedstawicieli środowisk lokalnych, szkół i NGO  zaangażowanych w usługi społeczne w Gminie Sopot: 160K,40M;

ODBIORCY – w wymiarze docelowym: 100 os: 80K,20M przedstawiciele, pracownicy Gminy Sopot, Fundacji Niesiemy Pomoc i innych podmiotów lokalnych, NGO  zaangażowanych w świadczenie usług społecznych. W wymiarze testowania: 70 pracowników realizujących usługi społeczne: 60K,10M W wymiarze upowszechniania: 80 przedstawicieli podmiotów lokalnych: 54K,26M.

 

 


Człowiek - Najlepsza Inwestycja