AktualnościPartnerzy                                                                                      Strona główna fundacjiZamów newsletterKontakt
 
1 2 3 4 5

 

FNP Opis produktu finalnego

FNP_P1_Efektywność_narzędzie

FNP_P1_Narzędzia_oceny_efektywności_ekonomiczno-społecznej

FNP_P1_NARZĘDZIE Efektywności ekonomiczno-społecznej

FNP P1 NARZĘDZIE Harmonogram

FNP P1 Tabela rekomendacji zmian

FNP P2 Badanie jakości usługi społecznej

FNP P2 NARZĘDZIE Kwestionariusz samooceny

FNP P2 Tabela rekomendacji zmian

FNP P3 Program edukacyjno szkoleniowy

FNP P3 Tabela rekomendacji zmian

FNP P4 Tabela rekomendacji zmian

FNP P4 Wieloletni program wspołpracy_JST_NGO

Ksiega standardów FNP na język prawny

Raport Ewaluacyjny Kontrakt na Jakość

 

 

 

 

 

 

Produkt finalny

W ramach projektu przyjmuje się, że nastąpi wzrost przygotowania lokalnych ngo i jst do zmiany formy realizacji usług społecznych na formę kontraktowania w Gminie Sopot do marca 2015 poprzez opracowanie zestawu narzędzi badających efektywność społeczną i ekonomiczną przejścia na kontraktowanie.

Produktem finalnym jest model 4 innowacyjnych rozwiązań na rzecz wieloletniego kontraktowania usług społecznych obejmujący:
-1 zestaw narzędzi badających efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług społecznych na formy kontraktowania.
- 1 zestaw narzędzi badających jakość realizacji usług społecznych,
- 1 program edukacyjny i szkoleniowy w zakresie przygotowania realizacji i jakości badania usług,
- 1 modelowy dwuletni program współpracy przewidujący kontraktację usług społecznych,
 

W ramach projektu zostanie utworzona edukacyjna witryna internetowa zawierająca wszystkie elementy modelu, forum wymiany doświadczeń.

Struktura produktu finalnego obejmuje:
MODEL 4 INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ NA RZECZ WIELOLETNIEGO KONTRAKTOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH w Gminie Sopot

Produkt cząstkowy   1

Zestaw narzędzi badających efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług społecznych na formę kontraktowania

 

Publikacja + CD, w tym:

ð  model i procedura wdrożenia zmiany

ð  harmonogram

ð  kwestionariusze wywiadu

ð  kryteria oceny efektywności ekonomicznej i społecznej zmiany na kontraktowanie

ð  zestaw wskaźników oceny finansowej i pozafinansowej

Produkt cząstkowy   2

Zestaw narzędzi badających jakość realizacji usługi społecznej w formie kontraktacji

 

Publikacja + CD, w tym:

ð     procedura i plan ewaluacji usługi społecznej

ð     elektroniczny kwestionariusz samooceny działań podmiotu

ð     newsletter w obszarze narzędzi badających jakość realizacji usługi społecznej

ð     scenariusz wywiadu grupowego z pracownikami

ð     scenariusz wywiadu indywidualnego z klientem

ð     zestaw wskaźników oceny

Produkt cząstkowy   3

Program edukacyjny i szkoleniowy w zakresie przygotowania, realizacji i badania jakości usługi społecznej w formie kontraktowania

 

Publikacja + CD, w tym:

ð  zestaw materiałów edukacyjnych – Podręcznik z programem edukacyjnym i szkoleniowym

ð  scenariusze szkoleń

ð  harmonogram

ð  witryna internetowa edukacyjna z zakresu nauki badania jakości usług społecznych

Produkt cząstkowy   4

Modelowy dwuletni program współpracy przewidujący kontraktację usługi społecznej

 

Publikacja + CD, w tym:

ð     modelowy program współpracy na zasadzie kontraktacji

ð     wzór Zarządzenia Prezydenta

 

 


Człowiek - Najlepsza Inwestycja