AktualnościPartnerzy                                                                                      Strona główna fundacjiZamów newsletterKontakt
 
1 2 3 4 5

 

 

 

   Grupy docelowe – komu służy innowacja

W wymiarze testowania projekt jest skierowany do dwóch grup docelowych:

- użytkownicy – osoby odpowiedzialne za organizację, zarządzanie usługą społeczną

- odbiorcy – osoby odpowiedzialne za świadczenie usługi społecznej

 

UŻYTKOWNICY

Grupę użytkowników w wymiarze docelowym: kadra kierownicza i organizacyjna 168 os (130K,38M) z instytucji JST, NGO, podmiotów lokalnych zaangażowanych w zarządzanie/organizację usług społecznych w Gminie Sopot, woj. pomorskim oraz woj. ościennych w zakresie innowacyjnych rozwiązań.

 

1). Użytkownicy na etapie testowania

- do testowania narzędzi oceny jakości, wieloletniego programu współpracy, programów edukacyjnych w zakresie ewaluacji usługi społecznej na zasadzie kontraktowania: 168 os (130K,38M)

- do testowania programów edukacyjnych w zakresie ewaluacji usługi społecznej na zasadzie kontraktowania 30 osób

- do testowania narzędzi badających efektywność społ. i ekonom. zmiany na kontraktowanie: 36 pracowników (24K,12M) z NGO, JST, w tym:

Ø  6 os – 5K,1M reprezentanci: Urzędu Miasta Sopotu, Prezydent Miasta, Radni, Wydział Oświaty, Wydział Kultury i Sportu, Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Referat Zdrowia, Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych

Ø  16 os – 14K,2M reprezentanci: jednostek pomocy społecznej w Gminie Sopot, Dyrektorzy MOPS, Dział Strategii i Rozwoju, Dział ds. Usług Opiekuńczych, Zespół Pracy Socjalnej,

Ø  36 os – 24K,12M przedstawiciele: Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych, Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych, osoby zarządzające usługami społecznymi zlecanymi przez JST w Fundacji Niesiemy Pomoc oraz osoby zarządzające w innych NGO

Ø  10 os – 5K,5M przedstawiciele zarządzający szkół, ośrodków zdrowia, placówek pomocowych

2). Użytkownicy na etapie włączania i upowszechniania to przedstawiciele NGO, JST z 12 gmin z woj. pomorskiego i 3 woj. ościennych, którzy w tel./mail badaniu ankietowym wyrazili zainteresowanie produktem - 72 os: 50K,22M  oraz 200 przedstawicieli środowisk lokalnych, szkół i NGO  zaangażowanych w usługi społeczne na poziomie gminnym: 160K,40M

 

ODBIORCY

Grupę odbiorców w wymiarze docelowym tworzą: 102 os: 80K,22M przedstawiciele, pracownicy Gminy Sopot, Fundacji Niesiemy Pomoc i innych podmiotów lokalnych, NGO  zaangażowanych w świadczenie usług społecznych.

1). Odbiorcy na etapie testowania:

- 70 pracowników realizujących usługi społeczne: 60K,10M w tym: pracownicy terenowi Fundacji Niesiemy Pomoc, personel merytoryczny, koordynatorzy usług, pracownicy socjalni MOPS Sopot, pracownicy świadczący usługi społeczne w innych NGO

 

2). Odbiorcy na etapie włączania i upowszechniania: 80 przedstawicieli podmiotów lokalnych: 54K,26M realizujących usługi społeczne na poziomie gmin woj. pomorskiego oraz 3 woj. ościennych.

 

 

 


Człowiek - Najlepsza Inwestycja