Naszą misją jest niesienie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Świadczymy usługi opiekuńcze i udzielamy wsparcia osobom chorym, szczególnie w podeszłym wieku i ich rodzinom. Osoby samotne, starsze oraz rodziny korzystają ze wsparcia w domu.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie!

Bazując na doświadczeniu zdobytym w ciągu swojej działalności, jak również wykorzystując indywidualne doświadczenie naszej kadry, dążymy do opracowania jak najlepszego, profesjonalnego poziomu jakości usług w sektorze pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym.

Od 2004 roku wspieramy osoby starsze oraz ich bliskich – naszym głównym zadaniem jest realizacja usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

W 2009 roku jako pierwsza Organizacja Pozarządowa w województwie pomorskim opracowaliśmy ‘Standardy usług opiekuńczych’ oraz braliśmy czynny udział w tworzeniu standardów obowiązujących w trójmiejskich gminach.

Od 2011 roku rozpoczęliśmy współpracę z Miejskim Ośrodkiem pomocy Społecznej w Sopocie świadcząc usługi opiekuńcze dla mieszkańców Sopotu.

Od 2015 roku prowadzimy Środowiskowy Dom Samopomocy typu C dla 15 osób dementywnych w tym z chorobą Alzheimera.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie!

Bazując na doświadczeniu zdobytym w ciągu swojej działalności, jak również wykorzystując indywidualne doświadczenie naszej kadry, dążymy do opracowania jak najlepszego, profesjonalnego poziomu jakości usług w sektorze pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym.

 • Utrzymanie czystości otoczenia podopiecznego tj. zajmowanych przez niego pomieszczeń oraz sprzętu codziennego użytku, w tym urządzeń sanitarnych.
 • Posłanie łóżka chorego, zmiana bielizny osobistej, pościelowej, ubieranie osób niepełnosprawnych.
 • Toaleta – mycie, czesanie, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń

 • Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych zleconych przez lekarza przez przeszkolone i posiadające stosowne zaświadczenia opiekunki
 • Karmienie chorego
 • Przygotowanie lub dostarczenie, z uwzględnieniem diety zleconej przez lekarza, co najmniej raz dziennie gorącego posiłku
 • Zamawianie i asysta w trakcie wizyt lekarskich

 • Wykonywanie niezbędnych zakupów, załatwianie spraw urzędowych (opłacanie świadczeń, rachunków) realizowanie recept za zgodą podopiecznego
 • Utrzymywanie czystości bielizny osobistej i pościelowej podopiecznego
 • Wyprowadzanie na spacer, dostarczanie prasy, książek
 • Utrzymywanie zainteresowań podopiecznego

Sprawdź nasze aktualności

Nie wiesz od czego zacząć? Skontaktuj się z nami, a my wybierzemy odpowiednią formę pomocy.