Szanowni Państwo!

Fundacja Niesiemy Pomoc działa pod nową nazwą od 2004 roku. Zespół współpracuje od 1993 roku z samorządem terytorialnym, pracodawcami i organizacjami pozarządowymi w zakresie świadczenia usług opiekuńczych na terenie Trójmiasta i okolic. Z każdym rokiem ilość personelu zatrudnianego w Fundacji zwiększa się. Obecnie z Fundacją związanych jest 300 osób w tym 298 kobiet i 2 mężczyzn. Baza osób chętnych do współpracy rozwija się dzięki kierowaniu do Fundacji osób poszukujących zatrudnienia (w ramach prac społecznie użytecznych) i korzystających z usług ośrodku pomocy społecznej, urzędów pracy.

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Fundacja realizuje działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz w zakresie wyrównywania szans tych osób i rodzin.

Zakres usług opiekuńczych

Fundacja Niesiemy Pomoc świadczy usługi opiekuńcze i udziela wsparcia osobom chorym, szczególnie w podeszłym wieku i ich rodzinom. Osoby samotne, starsze oraz rodziny korzystają ze wsparcia w domu.

Zakres usług opiekuńczych obejmuje:
 • - Utrzymanie czystości otoczenia podopiecznego tj. zajmowanych przez niego pomieszczeń oraz sprzętu codziennego użytku, w tym urządzeń sanitarnych.
 • - Posłanie łóżka chorego, zmiana bielizny osobistej, pościelowej, ubieranie osób niepełnosprawnych.
 • - Toaleta - mycie, czesanie, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń
 • - Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych zleconych przez lekarza przez przeszkolone i posiadające stosowne zaświadczenia opiekunki
 • - Karmienie chorego
 • - Przygotowanie lub dostarczenie, z uwzględnieniem diety zleconej przez lekarza, co najmniej raz dziennie gorącego posiłku
 • - Zamawianie wizyt lekarskich
 • - Wykonywanie niezbędnych zakupów, załatwianie spraw urzędowych (opłacanie świadczeń, rachunków) realizowanie recept za zgodą podopiecznego
 • - Utrzymywanie czystości bielizny osobistej i pościelowej podopiecznego
 • - Dostarczanie opału z miejsca składowania oraz palenie w piecu
 • - Wyprowadzanie na spacer, dostarczanie prasy, książek

Istotnym problemem jest niechęć do opuszczania domu, poczucie wstydu oraz mała ilość zajęć grupowych, integracyjnych dostosowanych do potrzeb osób starszych, schorowanych, z problemami, wyalienowanych. Poczucie pustki i samotności prowadzi często do depresji, pogarsza zdrowie i hamuje uczestniczenie w życiu społecznym. Fundacja pragnie temu zaradzić oferując cykl bezpłatnych zajęć oraz dyżurów ze specjalistami. Umożliwia on aktywny udział w spotkaniach grupowych, podczas których wspieramy się nawzajem, ćwiczymy pamięć, rozmawiamy o problemach mniejszych i tych trudnych. Zajęcia prowadzi wykwalifikowany personel: psychologowie grup (w tym neuropsycholog), terapeuta uzależnień, rehabilitanci oraz inni zapraszani goście. Ponadto z każdym specjalistą można umówić się indywidualnie, porozmawiać o nurtujących problemach, zasięgnąć porady skrojonej na miarę potrzeb.

Profesjonalne usługi opiekuńcze

w zakresie:

 • - Utrzymanie czystości otoczenia podopiecznego tj. zajmowanych przez niego pomieszczeń oraz sprzętu codziennego użytku, w tym urządzeń sanitarnych.
 • - Posłanie łóżka, zmiana bielizny osobistej, pościelowej, ubieranie osób niepełnosprawnych.
 • - Toaleta - mycie, czesanie, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń.
 • - Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych zleconych przez lekarza przez przeszkolone i posiadające stosowne zaświadczenia opiekunki.
 • - Karmienie chorego.
 • - Przygotowanie lub dostarczenie, z uwzględnieniem diety zleconej przez lekarza, co najmniej raz dziennie gorącego posiłku.
 • - Zamawianie wizyt lekarskich.
 • - Wykonywanie niezbędnych zakupów, załatwianie spraw urzędowych (opłacanie świadczeń, rachunków) realizowanie recept za zgodą podopiecznego.
 • - Utrzymywanie czystości bielizny osobistej i pościelowej podopiecznego.
 • - Dostarczanie opału z miejsca składowania oraz palenie w piecu.
 • - Wyprowadzanie na spacer, dostarczanie prasy, książek.
 • - dbanie o aktywizację podopiecznego i wspieranie Hobby.

Cennik

Cena usług opiekuńczych jest zmienna i zależy od ilości godzin


Zadzwoń i umów się na spotkanie z naszym koordynatorem, który dzięki swojemu profesjonalizmowi i doświadczeniu pomoże dobrać Tobie odpowiedni zakres usług i dobierze odpowiednią osobę do pomocy.

kom. 502-174-XXX (pokaż numer)
kom. 606-770-XXX (pokaż numer)